Diensten

Opvoedingsondersteuning

Soms maakt een kleine aanpassing in benadering naar je kind al een groot verschil. Net even anders reageren, net even dat ene moment ervoor kiezen om strijd met je kind wel of niet aan te gaan. Of is het fijn om een terugkoppeling te krijgen hoe je houding naar je kinderen is en wat je hierin kunt veranderen om sterker in je ouderschap te staan.
Wij bieden handvatten om de dynamiek in het gezin zo goed als mogelijk is te verbeteren. Wij gaan een ouder niet de welbekende les lezen, maar gaan naast het gezin staan en kijken mee. Daar waar nodig houden we een spreekwoordelijke spiegel voor zodat je als kind of ouder bewust bent van wat je gedrag met de ander doet.

Opvoedingsondersteuning voor gezinnen met licht verstandelijke begaafdheid .We bieden ook ondersteuning en begeleiding aan jongeren en gezinnen waarbij er sprake is van gezinsleden met een licht verstandelijke begaafdheid.

Onderwijs Ondersteuning

Soms is het voor zowel voor school als ouders en kind fijn dat er pedagogische ondersteuning geboden kan worden op school. Dit omdat je kind vastloopt door gedrag en school zoekende is naar hoe zij kunnen ondersteunen. Het kan ook dat je als ouder vastloopt in de samenwerking met school of school met jou. Wij bieden ondersteuning door consultatie, school-observaties, handvatten voor gedragsproblemen en schaduwbegeleiding.

Begeleide omgang

Wij bieden begeleide omgang voor ouders die toewerken aan contactherstel met hun kind en/of onder toezicht hun kind mogen zien.

Het doel van een begeleide omgang traject is het faciliteren en ondersteunen van de omgang tussen ouder en kind. Ouders moeten aan het werk en dit zullen wij ook van de ouders vragen. Ouders worden aangesproken op eigen krachten en mogelijkheden om zo samen tot oplossingen te komen. Ouders worden gestimuleerd om het gesprek met elkaar aan te gaan en er wordt voor beide ouders ruimte gecreëerd om hun rol en verantwoordelijkheid als ouder te kunnen nemen. Essentieel is dat ouders zelf zorg dragen voor de veiligheid. Als de situatie niet veilig is, kan er geen omgang plaatsvinden.

Individuele coaching

Als kind wordt er nu veel van je gevraagd en ben je constant aan het leren. Leren wat wenselijk en wat niet wenselijk gedrag is, leren wat goed en fout is, leren wie hij/zij zelf is, enzovoorts.
Het ene kind kan zichzelf goed manifesteren en heeft geen moeite met “groter worden” op welke manier dan ook. En het andere kind heeft er wel moeite mee en ervaart er zelfs emotionele en psychisch last van. Onzekerheid, laag zelfbeeld, prestatiedrang, faalangst, prikkelgevoeligheid kan een oorzaak hiervan zijn.

Daarnaast kunnen kenmerken van ontwikkeling en gedragsproblemen een rol spelen in het niet aansluiten bij het begrijpen van zichzelf of in omgang met anderen.

Wij helpen om kinderen en jongeren te leren vertrouwen op en durven zien van de krachten welke hij of zij al hebben. En ook wat er voor nodig is om leren omgaan of ombuigen van gedrag wat niet wenselijk is zodat ze beter kunnen dealen met obstakels en uitdagingen in de hun omgeving. Sterker maken en in eigen kracht zetten zodat ze lekker in hun vel zitten is waar we samen aan werken.
Boost © 2023 CREATED BY VGI WEBSITES & ZO. PREMIUM WEBDESIGN SOLUTIONS.