Begeleide omgang

Begeleidde omgang

Wij bieden begeleidde omgang voor ouders die toewerken aan contactherstel met hun kind en/of onder toezicht hun kind mogen zien.

Het doel van een begeleidde omgang traject is het faciliteren en ondersteunen van de omgang tussen ouder en kind. Ouders moeten aan het werk en dit zullen wij ook van de ouders vragen. Ouders worden aangesproken op eigen krachten en mogelijkheden om zo samen tot oplossingen te komen. Ouders worden gestimuleerd om het gesprek met elkaar aan te gaan en er wordt voor beide ouders ruimte gecreëerd om hun rol en verantwoordelijkheid als ouder te kunnen nemen. Essentieel is dat ouders zelf zorg dragen voor de veiligheid. Als de situatie niet veilig is, kan er geen omgang plaatsvinden.
Boost © 2023 CREATED BY VGI WEBSITES & ZO. PREMIUM WEBDESIGN SOLUTIONS.