Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning

Soms maakt een kleine aanpassing in benadering naar je kind al een groot verschil. Net even anders reageren, net even dat ene moment ervoor kiezen om strijd met je kind wel of niet aan te gaan. Of is het fijn om een terugkoppeling te krijgen hoe je houding naar je kinderen is en wat je hierin kunt veranderen om sterker in je ouderschap te staan.
Wij bieden handvatten om de dynamiek in het gezin zo goed als mogelijk is te verbeteren. Wij gaan een ouder niet de welbekende les lezen, maar gaan naast het gezin staan en kijken mee. Daar waar nodig houden we een spreekwoordelijke spiegel voor zodat je als kind of ouder bewust bent van wat je gedrag met de ander doet.

Opvoedingsondersteuning voor gezinnen met licht verstandelijke begaafdheid .We bieden ook ondersteuning en begeleiding aan jongeren en gezinnen waarbij er sprake is van gezinsleden met een licht verstandelijke begaafdheid.
Boost © 2023 CREATED BY VGI WEBSITES & ZO. PREMIUM WEBDESIGN SOLUTIONS.